Velika međunarodna konferencija o ribarstvu

konferencija_ribarstvo

PROGRAM KONFERENCIJE O RIBARSTVU
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
11.03.2017.

OTVORENJE KONFERENCIJE
10.00 | Ruža Tomašić, zastupnica u Europskom parlamentu, punopravna članica Odbora za ribarstvo

PRVI PANEL
10.05 – 11.30 | Kočari i plivaričari

Govornici:
Alen Soldo – redoviti profesor na Sveučilištu u Splitu, odjel za studije mora
Michael Park – izvršni direktor udruge škotskih proizvođača bijele ribe
Ivan Birkić – predsjednik Grupacije ribolova HGK (plivaričarski ribolov)
Kristina Mišlov – predstavnica Grupacije ribolova HGK pri MEDAC-u (plivaričarski ribolov)
Romeo Mikičić – član HOK-a i predstavnik HOK-a pri MEDAC-u, istaknuti predstavnik udruge Koordinacija kočara (kočarski ribolov)
Kristijan Zanki – voditelj ribolova Sardina d.o.o. Postira
Josip Marković – načelnik sektora za upravljanje resursima u akvakulturi (Ministarstvo poljoprivrede)
Mario Rogošić – načelnik sektora ribarske inspekcije ( Ministarstvo poljoprivrede)
Franco Biagi – DG Mare, Europska komisija

11.30| Stanka

DRUGI PANEL
12.00 – 13.30 | Mali gospodarski ribolovni alati

Govornici:
Alen Soldo – redoviti profesor na Sveučilištu u Splitu, odjel za studije mora
Michael Park – izvršni direktor udruge škotskih proizvođača bijele ribe
Brian O′Riordan – zamjenik direktora LIFE (Low Impact Fisheries of Europe) platforme
Marta Cavallé – koordinatorica LIFE (Low Impact Fisheries of Europe) platforme za Mediteran
Mato Oberan – predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
Daniele Kolec – Udruga ribara Mare Croaticum
Karlo Magić – Udruga ribara Naše more
Damir Karuza Kalambera – profesionalni ribar s Visa
Josip Marković – načelnik sektora za upravljanje resursima u akvakulturi (Ministarstvo poljoprivrede)
Mario Rogošić – načelnik sektora ribarske inspekcije ( Ministarstvo poljoprivrede)
Franco Biagi – DG MARE, Europska komisija

13.30 | Stanka za kavu i kolač

TREĆI PANEL
13.45 – 15.15 | Ribolov za osobne potrebe

Govornici:
Alen Soldo – redoviti profesor na Sveučilištu u Splitu, odjel za studije mora
Denis Barić – predsjednik Otočnog Sabora, udruge za razvitak hrvatskih otoka
Seamus Bonner – tajnik Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO)
Enda Conneely – Inis Oírr, Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO)
Anita Gulam Lalić – savjetnica Europskih konzervativaca i reformista u Odboru za ribarstvo
Josip Marković – načelnik sektora za upravljanje resursima u akvakulturi (Ministarstvo poljoprivrede)
Mario Rogošić – načelnik sektora ribarske inspekcije ( Ministarstvo poljoprivrede)
Franco Biagi – DG MARE, Europska komisija

15.15 | ZATVARANJE KONFERENCIJE

VIDEO