Veliku Srbiju treba osuditi kao nacističku Njemačku

Raspad komunističke Jugoslavije bio je neminovan, ali se nije morao odviti onako kako se odvio. Mogli smo se civilizirano rastati i okrenuti uređenju svojih dvorišta, a dobra međusobna poznanstva i izostanak jezične barijere iskoristiti za trgovinu i gospodarski rast. Mogli smo biti jedno tržište bez carina puno prije ulaska u Europsku uniju.

Ali, stvari su otišle u potpuno drugom smjeru jer je srpska politika tako željela. Nisu ih zanimali ni demokracija, ni trgovina, ni slobodno tržište, a ni gospodarski rast. Zanimao ih je samo tuđi teritorij jer su željeli Veliku Srbiju!

A Veliku se Srbiju moglo ostvariti samo zločinom. Zato je posebno šokantan zaključak prvostupanjskog vijeća Haškog tribunala u slučaju Šešelj koji kaže da je Velika Srbija bila politički, a ne zločinački projekt. To dvoje u ovom slučaju ide ruku pod ruku jer se Veliku Srbiju nikako drukčije osim zločinom nije moglo stvoriti.

Ako se ova presuda održi i u drugostupanjskom postupku, Velika će Srbija kao projekt biti abolirana i spremna za novo serviranje frustriranom i osiromašenom srpskom narodu. U državi u kojoj nema snažnih institucija i vladavine prava, a ekonomska je situacija gora nego u Hrvatskoj, ovakvi luđački projekti mogu poslužiti kao odlično sredstvo za manipulaciju ljudima. To će nas možda u nekoj budućnosti vratiti na početak i ljudi će ovdje ponovno ginuti zbog jedne bolesne ideje koja je dosad već nekoliko puta poražena.

Baš zato je važno da se ideju Velike Srbije ovog puta jasno okarakterizira kao zločinačku, osudi na međunarodnom sudu i prezre u civiliziranom svijetu! Hrvatska diplomacija mora učiniti sve da uvjeri naše partnere u svijetu kako je prvostupanjska presuda Šešelju ne samo uvreda za obitelji žrtava, nego i sjeme novih sukoba u ovom dijelu Europe!

Srbi se projekta Velike Srbije moraju sramiti kao što se Nijemci srame nacizma. To će se dogoditi tek kad cijeli svijet osudi taj projekt i tako natjera Srbiju na katarzu. Haški sud je odavno izgubio kredibilitet, ali još nije kasno da ispuni ovu svoju temeljnu zadaću.